Vegamalun AS

Vegamalun AS utfører alle typer merking på vei/gate

Tel. 478 14 500

Vegamalun AS ble stiftet 16.09.2011, og er lokalisert i Trøndelag, og utfører oppdrag over hele Norge for kommuner, Statens Vegvesen og entreprenører. På tross av et relativt ungt selskap, kan vi gjennom våre motiverte ansatte, skilte med mange tiårs erfaring innen faget vegmerking.

Vi utfører vegoppmerking ved bruk av moderne avanserte maskiner og ved hånd legging. For å sikre høy kvalitet og lang holdbarhet på merking utført av oss, benytter vi kun det beste av materialer til vegoppmerking. Vi har godt innarbeidede styringssystemer for internkontroll, kvalitet og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Disse hjelper oss å sikre at vi alltid utfører jobbene sikkert og effektivt til fordel for både kunde, miljø og egne arbeidere.

Vi kan garantere for vegmerking utført av oss!


Termoplast

 

Høykvalitets merking beregnet for områder med høy trafikkbelastning. Velegnet for parkeringsplasser, kryss-oppmerking (gangfelt/piler), langsgående og tverrgående oppmerking av veg/gate 


Maling

Vannbasert maling beregnet for områder med moderat trafikkbelastning. Egnet for flyplasser og parkeringsplasser


Prefabrikert 
Termoplast

Alle former for Symboler og tekst. Vi kan levere alle typer logoer og tekst for bruk i skolegårder, utsmykning av offentlige rom o.l 


Fresing

Vi har freseutstyr for fjerning av gammel oppmerking


Tørkeutstyr

Vi har tørkeutstyr for oppmerking under dårlige værforhold 


Kontakt oss for profesjonell oppmerking!